TECHNOLOGIE

Že sendvičové systémy stěn na bázi dřeva splňují vysoce náročné energetické parametry, to platí obecně.
Systém TEKTUM pak tuto respektovanou kvalitu umocňuje dalšími přednostmi:

 • Skladba velkoplošných konstrukčních prvků, z nichž je dům montován, je podřízena nejpřísnějším evropským normám
  a stává se zárukou nejen vysoce kvalitní tepelné izolace, ale také spolehlivých protipožárních opatření;
 • Nosné prvky domů tvoří masivní smrková konstrukce z certifikovaného švédského dřeva;
 • Na připravenou spodní stavbu je dům montován včetně provádění všech souvisejících řemeslných prací;
 • Výjimečný důraz je kladen na kvalitu vnitřního prostředí domu. Standardním vybavením se stává systém řízeného větrání,
  který zabrání hromadění oxidu uhličitého a dalších škodlivin, navíc se stará o požadovanou vlhkost vzduchu;
 • Originální způsob ventilace konstrukce obvodových stěn výrazně zvyšuje životnost budovy;
 • Vnitřní příčky dispozičního řešení interiéru se vytvářejí teprve po zastřešení objektu, což s sebou nese nejen
  zkvalitnění řemeslné práce, ale i určitou možnost dodatečného variabilního řešení;
 • Celková podlahová plocha domu je o sedm procent větší, než v případě stejného objektu stavěného tradičně.