DODÁVKA

ANTEDUCO standardně staví technologií TEKTUM nízkoenergetické rodinné domy, systém samozřejmě umožňuje
na přání investora postavit rovněž objekt s parametry budovy pasivní. ANTEDUCO dokáže nabídnout vlastní
typová řešení rodinných domů, ale v podstatě zůstává volba podoby a dispozičního řešení jeho budoucího domova
zcela na stavebníkovi. Do technologie TEKTUM společnost ANTEDUCO dokáže transformovat projektové řešení jakéhokoli
typového i individuálně řešeného rodinného domu, který měl být postaven jako zděný.

Je na stavebníkovi, v jakém stadiu dokončení svůj dům převezme. Společnost ANTEDUCO nabízí dodávku v rozsahu
od takzvané uzavřené hrubé stavby, až po vybudování domu na klíč.