CENY

Cena domu pochopitelně vždy vychází z požadovaného rozsahu služeb a je předem dána na základě podrobně specifikované smlouvy.
Cena je vždy konečná, pochybné “vícepráce“ ANTEDUCO jako dodavatel neuznává a považuje je jen za důkaz
nedostatečné odbornosti firmy, která je zaskočena nutností provádět něco navíc.

A nutná poznámka: Česká republika zůstává zřejmě jednou zemí na světě, kde kvalitní montovaná dřevostavba obvykle vychází zhruba
o deset procent dráž, než stejný dům pojatý jako zděný. Tento nesmyslný trend ANTEDUCO nesleduje, byť domy tohoto dodavatele
za objekty budovanými tradičně v ničem nezaostávají a v lecčems je předčí. Pokud zájemce o stavbu přijde s vlastním projektem
a rozpočtem pro dům zděný, dostane se mu v nabídce realizace od společnosti ANTEDUCO důkazu o platnosti uvedeného tvrzení.